Söktips - Så här skriver Du en söksträng

  • Nedan följer ett antal exempel hur man använder operanderna (och, eller, inte) för att avgränsa sin söksträng, se nedan. Operanderna fungerar även på engelska (and, or, not). Andra tecken som man kan använda är "med ändelser", då lägger man till en asterisk (*). Man kan även jobba med parenteser ( ) för att filtrera sin träffar bättre. Naturligtvis kan det ibland ta några dagar för att se hur en träffbild ser ut, för att därefter korrigera i sin söksträng.
  • Om du vill bevaka allt som handlar om t.ex. Astra skriver du din söksträng följande: Astra
  • Om du vill avgränsa din sökning lägger du till ett relevant ord: Astra och forskning
  • Om du vill ha med alla ändelser i sökorden, t.ex. "Astras" måste du lägga till: Astra* och forskning*
  • Om du vill ha dina sökord i kombination med något ytterligare ord skriver du t.ex.: Astra* och forskning* och (medicin* eller patent*)
  • Om du vill söka på en ord som kommer i en bestämd ordning skriver du t.ex.: "Astras nya medicin"
  • Om du inte vill ha träffar som innehåller träffar om Opel Astra skriver du t.ex.: Astra* inte (Opel eller bil)
  • Kombinera exemplen ovan i en och samma söksträng. Astra* och "Svensk* forskning*" och (medicin* eller patent*) inte (Opel eller bil)Fler tips:
1Ta enkelt fram hur många företag som har en kvinnlig VD.
2Öka chansen att en artikel handlar om det bolag du söker på Nyhetsarkivet.
3Så här skriver Du en söksträng
4Hur fungerar operander i Boolesk sökning?
5Ta reda på om en person har mer än ett styrelseengagemang.
6Ta fram en prospektslista utifrån nyckeltal som är viktiga för dig.
7Jag har problem att logga in, vad beror det på?
8Ta fram ett en omnämnandegrad av ett varumärke under ett datumintervall.
9Ladda ner de artiklar du vill ha sparade i din dator på snabbast sätt.
10Bläddra dig fram i din träfflista i Företagsfakta.
11Följ upp vad en journalist skrivit tidigare om t.ex. ett företag.
12Om du söker på "Arla" får du även "Arlanda".
13Ta reda på om en journalist har gjort en analys av det bolag du är intresserad av.
14När förekom ett bolagsnamn för första gången i Svensk affärspress?
15Snabbgranska en bolagslista i Företagsfakta.
16Hur söker man i en databas?

Kundtjänst: 08-555 682 00 · information.se@bisnode.com
Copyright © Newsline Group AB 1981-2014 · Org.nr: 556225-8136
AffärsData är ett varumärke inom Newsline Group som är en del av Bisnodekoncernen